Menu Zavřeno

Stanovisko České plemenářské inspekce (ČPI) k zařazení hřebců dovezených ze zemí EU nebo ze třetích zemí

Stanovisko České plemenářské inspekce (ČPI) k zařazení hřebců dovezených ze zemí EU nebo ze třetích zemí, pro které je v ČR vedena plemenná kniha, do ústředního registru plemeníků (URP) ze dne 17.6.2021

Česká plemenářská inspekce vydala ve výše uvedené věci stanovisko, že podle § 22 vyhlášky č.448/2006 Sb., přílohy č. 6 tabulka 11 bodu A. 2. písmeno d) je pro zápis hřebce do URP nutná registrace a zápis plemeníka do plemenné knihy vedené pro dané plemeno v České republice. Pro hřebce plemen Irish Cob, Welsh Pony, Shetland Pony a Minihorse dovezených do ČR, kteří nejsou zapsáni v plemenných knihách vedených v ČR a do URP byli zapsáni na základě zahraniční licentace, bylo Českou plemenářskou inspekcí uloženo Ústřední evidenci koní vyzvat majitele těchto hřebců k zajištění dodatečného zápisu do plemenné knihy vedené v ČR do 30.9.2021. Případně hřebce z URP vyřadit.