Menu Zavřeno

Aktuální ročník

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob se letos bude konat 29. června 2024 v Pardubicích. V letošním roce nebude součástí šampionátu výběr hřebců pro plemenitbu ani svod klisen.

Uzávěrka přihlášek: do 14. června 2024

Posuzovatel: Richard Miller – hřebčín Heniarth (GB)


Veterinární podmínky 2024

  • Veterinární podmínky vydané SVS pro konání svodu (tedy i výstavy) koní v roce 2024 se nemění!!
  • Každý kůň musí být doprovázený svým vlastním, platným průkazem (passportem) koně, kromě hříbat pod matkou.
  • Každý kůň musí být v imunitě proti chřipce (influenze) koní. Poslední vakcinace nejpozději 7 dní před NŠ. Stačí i první dvě, pak ovšem nesmí být překročen třetí termín. Hříbata pod matkou plné očkování mít nemusí.
  • Každý kůň od 12 měsíců stáří (1 rok) musí být vyšetřen na infekční anémii koní (AIE) s negativním výsledkem. Vyšetření v den NŠ nesmí být starší než 12 měsíců.
  • V den NŠ každý kůň musí úspěšně projít veterinární přejímkou, aby se mohl zúčastnit výstavní části. Tzn., že jeho dokumenty (průkaz koně) se záznamy o očkování a vyšetření musí být předloženy na prezentaci přítomnému veterinárnímu lékaři.