Menu Zavřeno

Aktuální ročník

Národní šampionát Welsh Pony & Cob v Hradci Králové se letos bude konat v sobotu 12. června 2021 (výstavní rubriky i výkonnostní zkoušky).

Uzávěrka přihlášek: 6. června 2021.

Tato výstava je zároveň celostátním výběrem hřebců pro plemenitbu a celostátním svodem klisen.

“Vážení a milí vystavovatelé,
z důvodu aktuální nákazové situace (covid-19 u lidí a herpesvirus u koní) je hradecký šampionát v roce 2021 omezen na národní účast, pro koně od 3 let věku a pouze pro klisny a hřebce. Na druhou stranu se o AP na základě exteriéru letos mohou pokusit i klisny již pětileté (ročník 2016). V tuto chvíli platí, že se každý člověk, který se zúčastní byť pouze jako divák, musí prokázat testem, bude zaznamenáno mj. jméno, příjmení, telefon.
Děkujeme za pochopení. Věříme, že se v dalším ročníku opět setkáme v plné síle a budeme se již nyní těšit!”


Veterinární podmínky 2021

  • Každý kůň musí být doprovázený svým vlastním, platným průkazem (passportem) koně, kromě hříbat pod matkou.
  • Každý kůň musí být v imunitě proti chřipce (influenze) koní. Poslední vakcinace nejpozději 7 dní před NŠ. Stačí i první dvě, pak ovšem nesmí být překročen třetí termín. Hříbata pod matkou plné očkování mít nemusí.
  • Každý kůň od 12 měsíců stáří (1 rok) musí být vyšetřen na infekční anémii koní (AIE) s negativním výsledkem. Vyšetření v den NŠ nesmí být starší než 12 měsíců.
  • Kůň musí být vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění NEBO kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku).
  • V den NŠ každý kůň musí úspěšně projít veterinární přejímkou, aby se mohl zúčastnit svodu či výstavní části. Tzn., že jeho dokumenty (průkaz koně) se záznamy o očkování a vyšetření musí být předloženy na prezentaci přítomnému veterinárnímu lékaři.