Menu Zavřeno

Plemenní hřebci

Vítejte na stránce plemenných hřebců velšských plemen pony a kob. Prosíme držitele plemeníků, aby sami aktivně hlídali správnost údajů svých koní, aktualizují se totiž pouze na požádání. Viz info níže.

Přejeme Vám úspěšnou sezonu 2023! 🙂

Připomínáme povinnost majitelů (případně držitelů) plemenných hřebců odevzdat připouštěcí rejstříky (dále jen PR) po skončení připouštěcí sezóny , nejpozději do konce roku, pověřené osobě, tj. Ústřední evidenci koní. Po navrácení PR za uplynulou sezónu bude majiteli následně zdarma zaslán PR na daný rok. Pokud hřebec nepřipouštěl, oznamte tuto skutečnost na ÚEK telefonicky nebo e-mailem a PR si ponechejte pro příští rok.


Stanovisko České plemenářské inspekce (ČPI) k zařazení hřebců dovezených ze zemí EU nebo ze třetích zemí, pro které je v ČR vedena plemenná kniha, do ústředního registru plemeníků (URP) ze dne 17.6.2021

Česká plemenářská inspekce vydala ve výše uvedené věci stanovisko, že podle § 22 vyhlášky č.448/2006 Sb., přílohy č. 6 tabulka 11 bodu A. 2. písmeno d) je pro zápis hřebce do URP nutná registrace a zápis plemeníka do plemenné knihy vedené pro dané plemeno v České republice. Pro hřebce plemen Irish Cob, Welsh Pony, Shetland Pony a Minihorse dovezených do ČR, kteří nejsou zapsáni v plemenných knihách vedených v ČR a do URP byli zapsáni na základě zahraniční licentace, bylo Českou plemenářskou inspekcí uloženo Ústřední evidenci koní vyzvat majitele těchto hřebců k zajištění dodatečného zápisu do plemenné knihy vedené v ČR do 30.9.2021. Případně hřebce z URP vyřadit.


Ústřední registr plemeníků (ÚRP)

Dle platné české legislativy se mohou k plemenitbě používat pouze plemeníci, kteří jsou evidováni Ústředním registrem plemeníků (dále jen ÚRP), který vede organizace pověřená vedením ústřední evidence koní ČR (dále jen ÚEK). Platí to tedy i pro hřebce, kteří mají pouze zahraniční připouštěcí licenci.
Prosíme, nepoužívejte k plemenitbě hřebce, který není evidovaný v ÚRP, i kdyby byl inzerován třeba s britskou licencí – je to trestný čin. Majiteli takového hřebce i majiteli klisny hrozí vysoká pokuta.

Seznam hřebců (všech plemen) zapsaných v ÚRP: PDF – XLS.


Do ÚRP je plemeník zapsán na základě žádosti majitele adresované ÚEK, která musí být doložena:

Pro zápis do české plemenné knihy

a) plemeníci z tuzemského chovu

  • dokladem o výběru plemeníka do plemenitby s kladným výsledkem výběru
  • osvědčením o stanovení genetického typu
  • potvrzením o původu (welsh part-bredi: min. 4 generace), čistokrevné sekce musí mít původ kompletně doložitelný do mateřské plemenné knihy ve Velké Británii.

b) plemeníci dovezení ze zahraničí, příp.dovezené inseminační dávky

  • dokladem o výběru plemeníka do plemenitby s kladným výsledkem výběru
  • osvědčením o stanovení genetického typu *
  • potvrzením o původu vydaném zahraniční chovatelskou organizací.

V případě, že chovatel nemá zájem hřebce zapsat do české PK (týká se i inseminačních dávek)

  • dokladem o výběru plemeníka do plemenitby vydaném zahraniční chovatelskou organizací, nebo doporučením chovatelské organizace, která tuto PK v ČR zastupuje, pokud nejsou stanoveny zvláštní podmínky výběru
  • osvědčením o stanovení genetického typu *
  • potvrzením o původu vydaném zahraniční chovatelskou organizací podle pravidel stanovených touto organizací

* pokud je genetický typ stanoven v zahraničí, majitel zajistí jeho přepsání do české akreditované imunogenetické laboratoře (IL) a zašle na ÚEK potvrzení o přidělení jeho laboratorního čísla v české laboratoři.

Žádost o zařazení hřebce do ÚRP (pdf)

Zpráva o veterinárním vyšetření koně (pdf)

→ Kontaktní adresy inspektorů chovu koní: Kontakty, Sazebník poplatků.

Nějaké info o tom, jak postupovat, chcete-li zapsat svého hřebce do české Plemenné knihy velšských plemen, najdete také v Častých dotazech (Otázka „Chci nechat licentovat svého hřebce pro plemenitbu v české PK. Jak na to?„).

Letos opět platí, že před zahájením připouštěcí sezony musí být plemenný hřebec vyšetřený minimálně na nakažlivý zánět dělohy koní, vyšetření přitom hradí majitel hřebce.


IMUNOGENETICKÉ LABORATOŘE
(oprávněné osoby ke stanovování genetického typu a k ověřování původu koní)

ČMSCH a.s., Laboratoř imunogenetiky
252 09 Hradištko pod Medníkem
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Přibáňová Ph.D., vedoucí laboratoře
Telefon: 257896329, 257896226 – Fax: 257740491- e-mail: priban@cmsch.cz

GENSERVICE s.r.o.
Palackého 1-3
612 42 Brno
Kontaktní osoba: MVDr. Alena Hovorková
Telefon: 541562186, 541562187, 604 206 758 – Fax: 541562187 – e-mail: alenahovorka@seznam.cz


ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ (ÚEK) ČR

Ústřední evidence koní ČR Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21
Tel./Fax: 469 319 876, e-mail: info@uek.cz, www: www.uek.cz