Menu Zavřeno

Výkonnostní zkoušky

2020

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Vzhledem k současné situaci v ČR způsobené pandemií nemoci covid-19 nebylo v roce 2020 možné uspořádat výkonnostní zkoušky pro welsh pony a cob. Také možnosti zápisu do HPK a AP byly letos omezené. Proto se rada PK spolu s předsednictvem svazu usnesla, že pro příští sezonu bude věková hranice pro přihlášení ke zkouškám respektive k zápisu do HPK AP posunut o jeden rok. Pokud tedy bude v roce 2021 možné uspořádat výkonnostní zkoušky, budou se moci hlásit i koně v daném roce osmiletí. O zařazení do AP na výstavách svazu budou moci žádat i koně pětiletí.

Další termín pro složení Výkonnostních zkoušek velšských plemen pony a kob je neděle 21. června 2020 při Mezinárodním šampionátu Welsh Pony & Cob v Hradci Králové. Pravidla pro konání Výkonnostních zkoušek najdete níže. V případě úspěšného složení Výkonnostních zkoušek a získání min. 8,0 bodů se může 4-7letý hřebec či 4-7letá klisna dostat do tzv. Akceleračního programu (AP), a získat tím přes ASCHK ČR nárok na státní dotaci v případě využití takového koně v chovu v české PK. Čtyřleté klisny navíc získávají další jednorázový státní příspěvek.

2019

V roce 2019 Výkonnostní zkoušky velšských plemen pony a kob proběhly v neděli 23. června 2019 při Mezinárodním šampionátu Welsh Pony & Cob v Hradci Králové.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA na Výkonnostní zkoušky 2019. Uzávěrka přihlášek: 7. června 2019. Pozdější přihlášky pouze po domluvě s organizátory. Výkonnostní zkoušky velšských plemen pony a kob 2019 posuzuje rozhodčí Ing. Otakar Vondrouš a zástupce ČSCHVK.
Kontakt: Ing. Mgr. Markéta Píšová, PhD, maky.m@seznam.cz

Minulé ročníky – archiv


PRAVIDLA PRO KONÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH ZKOUŠEK velšských plemen pony a kob:

Výkonnostních zkoušek se mohou zúčastnit 4-7letí hřebci a 4-7leté klisny.

Zkoušky se mohou provádět jako:

– Zkouška pod sedlem,
– Zkouška v zápřeži.

Obě zkoušky jsou si rovnocenné.

Výkonnostní zkoušky posuzuje:

a) Sedlové disciplíny posuzuje rozhodčí s licencí ČJF, resp. FEI pro sedlové disciplíny,
b) Zápřahové disciplíny posuzuje rozhodčí s licencí ČJF, resp. FEI pro zápřahové disciplíny.

Na výkonnostní zkoušky může dohlížet delegát Rady PK, který má poradní hlas.

1. ZKOUŠKA POD SEDLEM

Zkouška pod sedlem se skládá ze skokové zkoušky pod sedlem a drezurní zkoušky pod sedlem.

Pro tuto zkoušku jsou klisny a hřebci rozděleni do 3 skupin podle KVH:

1) do 122 cm (ZLPS = základní lehký parkur výškové kategorie S),
2) 123 – 135 cm (ZLPA = základní lehký parkur výškové kategorie A),
3) 136 cm a vyšší (ZLPB = základní lehký parkur výškové kategorie B).

a. Skoková zkouška pod sedlem

Pravidla: Pravidla pony vydaná ČJF (v aktuálním znění) s eventuálním doplněním Radou PK.
Parkur stupně ZL: 8 překážek s jednou distancí a jednou kombinací; jedno kolo.
Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Technika skoku
2. Jezditelnost
3. Ochota k překonávání překážek
4. Ovladatelnost

Technické podmínky stavby parkurů pro pony:

 výška skoků v cm, tolerancevícebradlí
šířka
oxery
šířka
vodní
příkop
počet
překážek
rychlost:
haly -otevřená kolbiště
kombinace
2 cvalové
skoky
ZLPS60 + 560–7050–601008275 – 3008,7 – 9,7
ZLPA70 + 570–8060–701008275 – 3309 – 10
ZLPB80 + 580–9070–80100–1508300 – 3509 – 10,5

Vysvětlivky k tabulce:

ZLPS = základní lehký parkur výškové kategorie S, tj. do 122 cm
ZLPA = základní lehký parkur výškové kategorie A, tj. 123 cm – 135 cm
ZLPB = základní lehký parkur výškové kategorie B, tj. 136 cm a vyšší

b. Drezurní zkouška pod sedlem

Obdélník 20 × 40 m, drezurní úloha ČJF č. P2 (čtená)
Pravidla: Pravidla pony vydaná ČJF (v aktuálním znění).
Důraz je kladen na prostornost chodů, jezditelnost, pracovitost, klid, temperament a ochotu přijímat pomůcky.

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Krok
2. Klus
3. Cval
4. Jezditelnost

ČJF Drezurní úloha P2

Obdélník 20 × 40 informativní čas: 3 min 30 sek

MístoCvikHodnocení
1.A

 

X

C

Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku
rovnost vjezdu, přechod do a ze zastavení, ohnutí v obratu, pravidelnost
2.H-KOd stěny ke stěněpostavení a ohnutí,

 

pravidelnost, přesnost

3.A

 

X

C

Velký kruh
Kruhy změnit
Přímo
přesnost, ohnutí, pravidelnost
4.M-FOd stěny ke stěněpostavení a ohnutí,

 

pravidelnost, přesnost

5.A

 

K-B

Stát, nehybnost 4 sekundy

 

Středním krokem vchod
Změnit směr

zastavení, nehybnost,
přechody, pravidelnost
6.M

 

C

C

Pracovní klus
Pracovní cval, velký kruh 1× kolem
Pracovní klus
přechody, pravidelnost
vskok do cvalu, ohnutí,
přesnost
7.H-F

 

F

Změnit směr, prodloužit kroky
Pracovní klus
přechody, pravidelnost, prodloužení
8.A

 

A

C

Pracovní cval, velký kruh 1× kolem

 

Přímo

Pracovní klus

přechody, pravidelnost,

 

vskok do cvalu, ohnutí,

přesnost

9.M-K

 

K

Změnit směr, prodloužit kroky

 

Pracovní klus

přechody, prodloužení, pravidelnost
10.A

 

X

Ze středu

 

Stát, pozdrav

ohnutí v obratu, rovnost,

 

přechod, zastavení

Odjezd volným krokem v A

2. ZKOUŠKA V ZÁPŘEŽI

Zkouška v zápřeži se skládá ze zkoušky pracovitosti, drezurní zkoušky v zápřeži a parkuru v zápřeži.

Zkouší se ve dvojspřeží, případně jednospřeží ve dvou ojích. Ve dvojspřeží nesmí být zapřažený kůň, který již zkoušku úspěšně složil.

Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny.

a. Zkouška pracovitosti

3× zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na100 mdlouhé dráze.

Zkouška se provádí v lehké zápřeži:

– Dvojspřeží – 2 osoby
– Jednospřeží – 1 osoba

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Mechanika
2. Ochota
3. Připravenost

b. Drezurní zkouška

Zkouška zaměřená na mechaniku pohybu, ovladatelnost a ochotu přijímat pomůcky.

Obdélník 40 × 80 m nebo 40 × 100 m.

Drezurní úloha FEI č. 2 (zpaměti).

Pravidla: Pravidla FEI pro jízdu spřežení (v aktuálním znění).

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. mechanika pohybu
2. ovladatelnost
3. ochota přijímat pomůcky

ČJF Drezurní úloha č. 2 1988

Obdélník 80 × 40 mnebo 100 × 40 m.

1. A Vjezd v pracovním klusu
X Stát, pozdrav
vedení na rovné čáře, postavení na oprati

2. XCMBFAK Shromážděný klus, na pravou ruku
kmih, pravidelnost, shromáždění

3. KXM Prodloužený klus
Prodloužení, pravidelnost
MCH Shromážděný klus
HXF Prodloužený klus
FAX Shromážděný klus
kmih, přechody

4. XG Krok na oprati
pravidelnost, kmih
G Stát – nehybnost 10 sek.couvání, nehybnost, přímo

5. GCHXF Krok na oprati
pravidelnost, kmih

6. FAKEHC Shromážděný klus
C Kruh (průměr 20m)
postavení, přesnost provedení figury

7. CM Shromážděný klus
MF Od stěny ke stěně (vrchol 10 m kolmo k bodu B), vedení jednou rukou
FAD Pracovní klus, od F vedení libovolné
kmih, pravidelnost, postavení, přesnost provedení figury, přechod do pracovního klusu

8. D Kruh vpravo a následně kruh vlevo (průměr obou kruhů 20 m)
pravidelnost, postavení, přestavení při změně kruhu, přesnost provedení figury

9. DXG Prodloužený klus
G Shromážděný klus
prodloužení, pravidelnost, kmih, přechody

10. C – A Vlnovka o 5 obloucích ( 3 na malém obdélníku) se začátkem na levou ruku
postavení, kmih, pravidelnost, přesnost provedení figury

11. DXG Prodloužený klus
G Stát, pozdrav
prodloužení, pravidelnost,přechody, nehybnost,přímost
Opuštění obdélníku v klusu

c. Parkur v zápřeži

Pravidla: Pravidla FEI pro jízdu spřežení (v aktuálním znění)

Povolena jsou libovolná kola kočáru.

Předepsaná rychlost: 250 m/min.

Šířka branky: +30 cm.

Parkur pro zkoušku v zápřeži má 9 překážek s jednou kombinací.

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Přesnost průjezdu překážkami
2. Ovladatelnost

Plánek parkuru pro výkonnostní zkoušky spřežení (do překážky číslo 9)

3. Výsledná známka

Výsledná známka zkoušky se vypočte následovně:

1. u každé části zkoušky se vypočte průměrná výsledná známka,
2. výsledné známky jednotlivých částí zkoušky se sečtou,
3. u sedlové zkoušky se výsledek vydělí dvěmi, u zkoušky v zápřeži se vydělí třemi.

4. Úspěšné složení výkonnostních zkoušek

Pro úspěšné složení výkonnostní zkoušky musí být dosaženo výsledné známky minimálně 6,1 bodů, přičemž žádná část zkoušek nesmí být hodnocena známkou pod 5,0 bodů. Výsledná známka bude součástí plemenné hodnoty jedince, která se zaznamená do potvrzení o původu koně.