Menu Zavřeno

Výkonnostní zkoušky

2024

Další termín pro složení Výkonnostních zkoušek velšských plemen pony a kob je sobota 14. září 2024 v Tlumačově. Pravidla pro konání Výkonnostních zkoušek najdete níže. V případě úspěšného složení Výkonnostních zkoušek a získání min. 8,0 bodů se může 4-7letý hřebec či 4-7letá klisna dostat do tzv. Akceleračního programu (AP), a získat tím přes ASCHK ČR nárok na státní dotaci v případě využití takového koně v chovu v české PK. Čtyřleté klisny navíc získávají další jednorázový státní příspěvek.

Poplatek za zkoušky je stanoven na 400 Kč (nevratná záloha spojená s výdaji na konání VZ). Poplatek za konání VZ prosím uhraďte do data 1.9. 2024 na účet ČSCHVK, číslo 206665411/0300. Zpráva pro příjemce: Jméno koně + VZ 2024. Jako variabilní symbol uveďte svůj telefon.

Minulé ročníky – archiv


PRAVIDLA PRO KONÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH ZKOUŠEK velšských plemen pony a kob:

Výkonnostních zkoušek se mohou zúčastnit 4-7letí hřebci a 4-7leté klisny.

Zkoušky se mohou provádět jako:

– Zkouška pod sedlem,
– Zkouška v zápřeži.

Obě zkoušky jsou si rovnocenné.

Výkonnostní zkoušky posuzuje:

a) Sedlové disciplíny posuzuje rozhodčí s licencí ČJF, resp. FEI pro sedlové disciplíny,
b) Zápřahové disciplíny posuzuje rozhodčí s licencí ČJF, resp. FEI pro zápřahové disciplíny.

Na výkonnostní zkoušky může dohlížet delegát Rady PK, který má poradní hlas.

1. ZKOUŠKA POD SEDLEM

Zkouška pod sedlem se skládá ze skokové zkoušky pod sedlem a drezurní zkoušky pod sedlem.

Pro tuto zkoušku jsou klisny a hřebci rozděleni do 3 skupin podle KVH:

1) do 122 cm (ZLPS = základní lehký parkur výškové kategorie S),
2) 123 – 135 cm (ZLPA = základní lehký parkur výškové kategorie A),
3) 136 cm a vyšší (ZLPB = základní lehký parkur výškové kategorie B).

a. Skoková zkouška pod sedlem

Pravidla: Pravidla pony vydaná ČJF (v aktuálním znění) s eventuálním doplněním Radou PK.
Parkur stupně ZL: 8 překážek s jednou distancí a jednou kombinací; jedno kolo.
Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Technika skoku
2. Jezditelnost
3. Ochota k překonávání překážek
4. Ovladatelnost

Technické podmínky stavby parkurů pro pony:

 výška skoků v cm, tolerancevícebradlí
šířka
oxery
šířka
vodní
příkop
počet
překážek
rychlost:
haly -otevřená kolbiště
kombinace
2 cvalové
skoky
ZLPS60 + 560–7050–601008275 – 3008,7 – 9,7
ZLPA70 + 570–8060–701008275 – 3309 – 10
ZLPB80 + 580–9070–80100–1508300 – 3509 – 10,5

Vysvětlivky k tabulce:

ZLPS = základní lehký parkur výškové kategorie S, tj. do 122 cm
ZLPA = základní lehký parkur výškové kategorie A, tj. 123 cm – 135 cm
ZLPB = základní lehký parkur výškové kategorie B, tj. 136 cm a vyšší

b. Drezurní zkouška pod sedlem

Obdélník 20 × 40 m, drezurní úloha (čtená)
Pravidla: Pravidla pony vydaná ČJF (v aktuálním znění).
Důraz je kladen na prostornost chodů, jezditelnost, pracovitost, klid, temperament a ochotu přijímat pomůcky.
Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Krok
2. Klus
3. Cval
4. Jezditelnost

ČJF Drezurní úloha (dříve P2 – v. 2009)

Obdélník 20 × 40 informativní čas: 3 min 30 sek

 MístoCvikHodnocení
1.A Vjezd pracovním klusemrovnost vjezdu, přechod do a ze zastavení, ohnutí v obratu, pravidelnost
XStát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
CNa levou ruku
2.H-KOd stěny ke stěněpostavení a ohnutí, pravidelnost, přesnost
3.AVelký kruhpřesnost, ohnutí, pravidelnost
XKruhy změnit
CPřímo
4.M-FOd stěny ke stěněpostavení a ohnutí, pravidelnost, přesnost
5.A Stát, nehybnost 4 sekundy zastavení, nehybnost,
přechody, pravidelnost
K-BStředním krokem vchod
Změnit směr
6.MPracovní kluspřechody, pravidelnost
vskok do cvalu, ohnutí,
přesnost
CPracovní cval, velký kruh 1× kolem
CPracovní klus
7.H-F Změnit směr, prodloužit krokypřechody, pravidelnost, prodloužení
FPracovní klus
8.A Pracovní cval, velký kruh 1× kolem přechody, pravidelnost,
vskok do cvalu,
ohnutí, přesnost
APřímo
CPracovní klus
9.M-K Změnit směr, prodloužit kroky přechody, prodloužení, pravidelnost
KPracovní klus
10.A Ze středu ohnutí v obratu, rovnost,
přechod, zastavení
XStát, pozdrav
Odjezd volným krokem v A

2. ZKOUŠKA V ZÁPŘEŽI

Zkouška v zápřeži se skládá ze zkoušky pracovitosti, drezurní zkoušky v zápřeži a parkuru v zápřeži.
Zkouší se ve dvojspřeží, případně jednospřeží ve dvou ojích. Ve dvojspřeží nesmí být zapřažený kůň, který již zkoušku úspěšně složil.
Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny.

a. Zkouška pracovitosti

3× zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na100 mdlouhé dráze.

Zkouška se provádí v lehké zápřeži:

– Dvojspřeží – 2 osoby
– Jednospřeží – 1 osoba

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Mechanika
2. Ochota
3. Připravenost

b. Drezurní zkouška

Zkouška zaměřená na mechaniku pohybu, ovladatelnost a ochotu přijímat pomůcky.

Obdélník 40 × 80 m nebo 40 × 100 m.

Drezurní úloha FEI č. 2 (zpaměti).

Pravidla: Pravidla FEI pro jízdu spřežení (v aktuálním znění).

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. mechanika pohybu
2. ovladatelnost
3. ochota přijímat pomůcky

ČJF Drezurní úloha č. 2 1988

Obdélník 80 × 40 mnebo 100 × 40 m.

1. A Vjezd v pracovním klusu
X Stát, pozdrav
vedení na rovné čáře, postavení na oprati

2. XCMBFAK Shromážděný klus, na pravou ruku
kmih, pravidelnost, shromáždění

3. KXM Prodloužený klus
Prodloužení, pravidelnost
MCH Shromážděný klus
HXF Prodloužený klus
FAX Shromážděný klus
kmih, přechody

4. XG Krok na oprati
pravidelnost, kmih
G Stát – nehybnost 10 sek.couvání, nehybnost, přímo

5. GCHXF Krok na oprati
pravidelnost, kmih

6. FAKEHC Shromážděný klus
C Kruh (průměr 20m)
postavení, přesnost provedení figury

7. CM Shromážděný klus
MF Od stěny ke stěně (vrchol 10 m kolmo k bodu B), vedení jednou rukou
FAD Pracovní klus, od F vedení libovolné
kmih, pravidelnost, postavení, přesnost provedení figury, přechod do pracovního klusu

8. D Kruh vpravo a následně kruh vlevo (průměr obou kruhů 20 m)
pravidelnost, postavení, přestavení při změně kruhu, přesnost provedení figury

9. DXG Prodloužený klus
G Shromážděný klus
prodloužení, pravidelnost, kmih, přechody

10. C – A Vlnovka o 5 obloucích ( 3 na malém obdélníku) se začátkem na levou ruku
postavení, kmih, pravidelnost, přesnost provedení figury

11. DXG Prodloužený klus
G Stát, pozdrav
prodloužení, pravidelnost,přechody, nehybnost,přímost
Opuštění obdélníku v klusu

c. Parkur v zápřeži

Pravidla: Pravidla FEI pro jízdu spřežení (v aktuálním znění)

Povolena jsou libovolná kola kočáru.

Předepsaná rychlost: 250 m/min.

Šířka branky: +30 cm.

Parkur pro zkoušku v zápřeži má 9 překážek s jednou kombinací.

Stupnice hodnocení 1 – 10.

Hodnotí se:

1. Přesnost průjezdu překážkami
2. Ovladatelnost

Plánek parkuru pro výkonnostní zkoušky spřežení (do překážky číslo 9)

3. Výsledná známka

Výsledná známka zkoušky se vypočte následovně:

1. u každé části zkoušky se vypočte průměrná výsledná známka,
2. výsledné známky jednotlivých částí zkoušky se sečtou,
3. u sedlové zkoušky se výsledek vydělí dvěmi, u zkoušky v zápřeži se vydělí třemi.

4. Úspěšné složení výkonnostních zkoušek

Pro úspěšné složení výkonnostní zkoušky musí být dosaženo výsledné známky minimálně 6,1 bodů, přičemž žádná část zkoušek nesmí být hodnocena známkou pod 5,0 bodů. Výsledná známka bude součástí plemenné hodnoty jedince, která se zaznamená do potvrzení o původu koně.