Menu Zavřeno

Sekce C: velšský pony v typu kob

WELSH PONY OF COB TYPE – SEKCE „C“ v PK
KVH do 137 cm (13 hands 2 inches)

Do sekce C Plemenné knihy velšských plemen pony a kob lze zapsat pouze potomky z následujících spojení:
A x C = C
B x C = C
C x C = C
D x C = C (jen do KVH 137 cm, větší do D)
A x D = C (jen do KVH 137 cm, větší do D)
B x D = C (jen do KVH 137 cm, větší do D)

Standard sekce C zapisované do PK:

KVH
do 137 cm (13 hands 2 inches)

Obecná charakteristika
Silný, tvrdý a aktivní, s poníkovským výrazem a co největší hmotou.

Barva
Všechny barvy kromě strakoše (viz Poznámka).

Hlava
Ušlechtilá a s poníkovským výrazem. Hrubá hlava a klabonos jsou nanejvýš nežádoucí.

Oči
Výrazné a smělé, posazené široce od sebe.

Uši
Jemné a dobře posazené.

Krk
Dlouhý a dobře nesený. U klisen štíhlejší, ale u dospělých hřebců se sklonem k mohutnému hřebenu.

Plece
Silné, ale dobře nazad zešikmené.

Přední nohy
Směřují kolmo k zemi a v loktech jsou volné. Dlouhá a silná předloktí. Dobře vyvinuté karpální klouby a pod nimi velmi silné holeně. Spěnky úměrně zešikmené i dlouhé. Kopyto dobře tvarované, tvrdé. V přirozeném stavu je povolené přiměřené množství hedvábným rousů, ale hrubé a drátovité chlupy jsou naprosto nežádoucí.

Střední část těla
Hřbet a bedra svalnatá, silná a dobře vázaná. Hluboký a klenutý hrudník.

Záď
Dlouhá a silná. Hranatá nebo sražená záď jsou nežádoucí. Ocas je dobře nasazený.

Zadní nohy
Silná a svalnatá stehna. Hlezenní klouby jsou velké, ploché a suché, se zřetelnými patními hrboly, nesmějí být stočené ani dovnitř ani ven. Zadní nohy jsou dobře zaúhlené, patní hrbol nesmí přesahovat přes pomyslnou spojnici od hrbolu kosti sedací k ostruze. Spěnky úměrně zešikmené a dlouhé. Kopyta dobře tvarovaná, tvrdá.

Pohyb
Volný, korektní a monumentální. V klusu se musí karpální kloub výrazně ohýbat a celá přední noha se musí natáhnout rovně z plece a co nejvíce dopředu. Hlezenní klouby se ohýbají pod tělo a zadní nohy dopadají rovně a mocně.

Poznámka: Strakoš je kůň, jehož zbarvení srsti tvoří velké nepravidelné skvrny: černé a bílé u zbarvení „piebald“, bílé a jakékoli jiné barvy kromě černé u zbarvení „skewbald“. Hranice mezi těmito dvěma různými barvami jsou zpravidla velice dobře vykreslené.