Menu Zavřeno

Pozvánka na členskou schůzi 23. 3. 2024

Členská schůze Českého svazu chovatelů velšských koní z.s. se koná v sobotu 23. března 2024 od 11.00 hodin v Restauraci a penzionu Zděná bouda, Hradečnice 633/1, 500 09 Hradec Králové

Program:
• Zahájení, volba předsedajícího
• Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba skrutátorů
• Zpráva o činnosti 2023 a výsledky Šlechtitelského programu
• Vyhlášení výsledků pohárů majitelů a chovatelů, nejúspěšnějšího výstavního koně roku, ocenění nejlepšího mladého hřebce a klisny českého chovu
• Plán akcí na rok 2024
• Zpráva dozorčí komise
• Hospodaření 2023 a rámcový rozpočet 2024 – projednání a schvalování
• Jednání o změně sídla ČSCHVK, z.s.
• Projednání a schválení nových Stanov a Jednacího řádu
• Změny v Řádu plemenné knihy
• Stížnost p. Pavla Blažka (RPK, MŠ WP&C 2023)
• Stížnost Mgr. Ireny van Vuurenové
• Volba delegátů na valnou hromadu ASCHK, z.s.
• Diskuze a různé
• Oběd průběžně