Menu Zavřeno

Řád PK (AP)

V současné době probíhají úpravy českého Řádu PK velšských plemen pony a kob tak, aby vyhovoval Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012. Díky těmto úpravám by se měl opět více přiblížit řádu PK mateřské Welsh Stud Book. Do odvolání zůstává v platnosti současná verze z roku 2006.

→ kompletní Řád Plemenné knihy (Řád PK) (pdf)

→ Žádost o dotace AP – klisny (docx)


AKCELERAČNÍ PROGRAM
velšských plemen pony a kob

Ke stimulaci genetického pokroku v chovu m.j. VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB vyhlásila ASCHK ČR o.s. výběrový program, tzv. akcelerační program, jako impuls pro chov špičkových plemenných pony a koní. Cílem programu  je urychlit selekční práci v chovu.

Snahou je vytvořit tzv. Nucleus herdus – plemenný kůň – s čistokrevným rodokmenem, prokázanou výkonností, popř. kontrolou dědičnosti. ASCHK ČR o.s. i za pomoci státní stimulace usiluje o vytvoření takových podmínek pro chovatele plemenných pony a koní, aby se podporovalo krytí prověřených klisen čistokrevnými prověřenými hřebci. Usiluje o to, aby pro chovatele, kteří mají zájem chovat pony/koně srovnatelné s produkty nejlepších chovů, spoluvytvářela podmínky k dosažení takového cíle v co nejkratší možné době.

Cíl šlechtitelského projektu:

Cílem projektu na urychlení šlechtitelského procesu (tzv. akceleračního programu) je dosáhnout maximálního genetického pokroku především prostřednictvím těch klisen, které svojí fenotypovou kvalitou (exteriéru i ostatních rozhodujících, zvláště charakterových vlastností), zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu.

Způsob realizace:

K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající v připařování vybrané části populace klisen stanovenými, genově čistými hřebci, vynikajícími nad průměr populace.

Kritéria výběru koní do navrženého programu:

Pro intenzivní šlechtění a výběr populace klisen a hřebců jsou stanovena kritéria dle Řádu PK.


Kůň se zařadí do Akceleračního programu na žádost majitele do sídla ASCHK ČR nebo Rady PK a po doložení splnění uvedených kritérií.