Menu Zavřeno

Řád PK (AP)

V roce 2016 byly zahájeny přípravy úprav českého Řádu PK velšských plemen pony a kob, aby se opět více přiblížil řádu PK mateřské Welsh Stud Book. Do odvolání zůstává v platnosti současná verze z roku 2006.

→ Žádost o dotace AP – klisny (docx)


→ Stáhněte si kompletní Řád Plemenné knihy (Řád PK) (pdf)

AKCELERAČNÍ PROGRAM
velšských plemen pony a kob

Ke stimulaci genetického pokroku v chovu m.j. VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB vyhlásila ASCHK ČR o.s. výběrový program, tzv. akcelerační program, jako impuls pro chov špičkových plemenných pony a koní. Cílem programu  je urychlit selekční práci v chovu.

Snahou je vytvořit tzv. Nucleus herdus – plemenný kůň – s čistokrevným rodokmenem, prokázanou výkonností, popř. kontrolou dědičnosti. ASCHK ČR o.s. i za pomoci státní stimulace usiluje o vytvoření takových podmínek pro chovatele plemenných pony a koní, aby se podporovalo krytí prověřených klisen čistokrevnými prověřenými hřebci. Usiluje o to, aby pro chovatele, kteří mají zájem chovat pony/koně srovnatelné s produkty nejlepších chovů, spoluvytvářela podmínky k dosažení takového cíle v co nejkratší možné době.

Cíl šlechtitelského projektu:

Cílem projektu na urychlení šlechtitelského procesu (tzv. akceleračního programu) je dosáhnout maximálního genetického pokroku především prostřednictvím těch klisen, které svojí fenotypovou kvalitou (exteriéru i ostatních rozhodujících, zvláště charakterových vlastností), zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu.

Způsob realizace:

K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající v připařování vybrané části populace klisen stanovenými, genově čistými hřebci, vynikajícími nad průměr populace.

Kritéria výběru koní do navrženého programu:

Pro intenzivní šlechtění a výběr populace klisen a hřebců jsou stanovena následující kritéria:

KLISNY:
  1. Klisny zapsané v HPK, které mají zapsané alespoň 3 (tři) potomky v HPK velšských plemen pony a kob, a klisny, které byly do r. 2006 včetně zařazené do oddílu Preferované klisny HPK. Označení (pref).
  2. Klisny zapsané do HPK, které absolvovaly výkonnostní zkoušky s minimálním hodnocením 8,0 bodů. Označení (sport VZ).
  3. Klisna, která se umístila na prvním místě ve své sekci na celostátní přehlídce 3 – 4letých klisen. Posuzovatel je oprávněn první místo neobsadit, pakliže je to odůvodněno nedostatečnou kvalitou zúčastněných zvířat, nebo naopak první místo obsadit dvěma, výjimečně více klisnami (označení 1A, 1B, … atd.), pakliže ho k tomu dovede obzvláště vysoká kvalita zúčastněných klisen. Označení (exterier M). (Přechodné opatření pro rok 2003: prvních 5 klisen z každé sekce na celostátní přehlídce 5letých a starších).
  4. Klisny z Hlavní plemenné knihy, které dokončily soutěž na Mistrovství České republiky sportovních disciplín pony (dále jen „MČR“) nebo na mezinárodních závodech s obtížností odpovídající minimálně obtížnosti MČR v první třetině soutěžících, zaokrouhleno nahoru. Označení (sport).
  5. Klisny importované ze zahraničí starší 4 let, které se umístily na jednom z prvních tří (3) míst ve své sekci a věkové rubrice na celostátní přehlídce (v případě umístění na 2. nebo 3. místě pod podmínkou, že před nimi umístěné klisny jsou již zařazené do AP), a které posuzovatel doporučí pro zařazení do AP.
  6. Klisny importované ze zahraničí, zapsané v některé z uznaných evropských PK velšských plemen pony a kob, které mají v některé z uznaných evropských PK velšských plemen pony a kob zapsané alespoň 3 (tři) potomky v oddílu PK porovnatelném s českou HPK. Dokládá majitel a individuálně posuzuje a schvaluje Rada PK.
  7. Klisny importované ze zahraničí, zapsané v některé z uznaných evropských PK velšských plemen pony a kob, kterým byl v zahraničí udělený hodnotící predikát (např. za exteriér, sportovní výsledky, potomstvo apod.). Dokládá majitel a individuálně posuzuje a schvaluje Rada PK.
HŘEBCI:

Všichni plemenní hřebci, zapsaní do Hlavní plemenné knihy.


Klisna se zařadí do Akceleračního programu na žádost majitele do sídla ASCHK ČR nebo Rady PK a po doložení splnění výše uvedených kritérií.