Menu Zavřeno

Přihláška člena

Český svaz chovatelů velšských koní z.s.
Registrován na MV ČR dne 26.10.2001 pod č.j. VS/1-1/48397/01-R
IČO: 265 44 679
Sídlo: Stračovská Lhota 25, 503 15 Nechanice
Kontaktní adresa: Havlovice 2, 542 32 p. Úpice
(Jana Prouzová – tel. 736 765 220, info@welsh-cz.info nebo prouzova.jana@seznam.cz)

Přihláška za člena Českého svazu chovatelů velšských koní

Přihlašuji se za člena Českého svazu chovatelů velšských koní a zavazuji se dodržovat jeho stanovy.

Zápisné ve výši 300 Kč a roční členský příspěvek ve výši 600 Kč (člen ASCHK) / 400 Kč (člen ASCHK odvádějící 200 Kč přes jiný svaz). Celkem: 900 Kč/700 Kč můžete zaplatit v hotovosti/ pošt. poukázkou/ bankovním převodem na účet číslo 206665411/0300 na jméno Český svaz chovatelů velšských koní.

Členstvím v ČSCHVK z.s. se zároveň automaticky stáváte řádným členem ASCHK ČR z.s. Bude
Vám zasílán časopis „Koně“ ASCHK ČR z.s. a občasný zpravodaj „Welsh-cz“ ČSCHVK z.s. a
zároveň Vám budou z titulu Vašeho členství zvýhodněné veškeré poplatky ASCHK ČR z.s.
v souvislosti s chovem velšských plemen pony a kob.