Menu Zavřeno

Schůze dceřinných společností WPCS

15. 5. 2024 proběhla každoroční schůze zástupců dceřinných společností s mateřskou WPCS. Tato jednání probíhají pravidelně 2-3× do roka a jsou zvaní delegáti všech dceřinných společností WPCS. Včerejší schůzky se účastnilo 24 zástupců z celého světa včetně ČSCHVK za českou republiku. Naši zástupci se účastní pravidelně od vzniku tohoto mezinárodního výboru před více jak 15ti lety. Na programu byla hlavně organizace mezinárodní výstavy a to jak letošního ročníku konaného v srpnu v Kronenbergu (NL), tak i ročníků následujících. V roce 2026 se mezinárodní výstava bude konat ve Velké británii a o pořadatelství ročníku 2028 zatím požádala Austrálie a společenství severských států. Dále se jednání točilo okolo problematického importu koní z GB po brexitu, problém vysokých poplatků i cla, které je nevyvážené a stává se že celní příkaz přijde novému majiteli i rok po importu zvířete. Také se hodně probíralo wellfare převážených koní, kdy jsou kvůli náročným veterinárním prohlídkám koně zadrženi v přístavu po mnoho hodin bez možnosti vystoupit z aut. Pro nás evropany je toto nepřípustné, bohužel momentálně není žádná možnost jak proti tomu bojovat. V zahraniční vzniká skupina pro wellfare ale vše je v začátcích. Také se řešila špatná komunikace WPCS s dceřinnými PK v EU a vysoké poplatky za registraci zvířat do jejich Evropského registru, který je povinný pro všechny koně narozenné na území EU a který nám (zástupcům lokálních PK) přijde jako neadekvátně drahý vzhledem k tomu, že je nutné mít koně registrované i ve státě narození a tedy pokud chceme registraci v mateřské PK, musíme platit dvakrát a v podstatě zbytečně. WPCS tím vzniká velký odliv jak registrovaných zvířat, tak členů, kteří nevidí smysl v placení nemalých poplatků za v podstatě nulové služby. Zatím ale není na obzoru žádné řešení nebo změna. Je ale dobré, že se o problému alespoň mluví a že zástupci Evropských PK se na toto téma pravidelně ozývají.