Menu Zavřeno

Členská schůze v Zaloňově-Vestci

V pátek 25. května 2012 v Zaloňově-Vestci proběhla nová členská schůze ČSCHVK (březnová schůze nebyla usnášeníschopná). Kompletní zápis bude vyvěšen na stránky až to bude možné.

V pátek 25. května 2012 v Zaloňově-Vestci proběhla členská schůze ČSCHVK. Byla brána v potaz doporučení členů, kteří se zúčastnili březnové schůze, která podle stanov nebyla usnášeníschopná.

V doplňujících volbách do Rady PK byla nově zvolena Hana Svobodová (MARWIN).  Ve volbách do předsednictva byli zvoleni Ladislav Bludský ml., Irena van Vuurenová, Markéta Píšová a nově Ladislav Procházka. Irena van Vuurenová na vlastní přání jen na rok. Kompletní zápis bude vyvěšen na stránky, jakmile to bude možné.