Menu Zavřeno

Členská schůze ČSCHVK 2022

Dovolujeme si pozvat členy ČSCHVK na členskou schůzi Českého svazu chovatelů velšských koní z.s., která se koná v sobotu 9. dubna 2022 od 11.00 hodin.

Místo konání:
Panská lícha 6, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany

Program:

  • Zpráva o činnosti 2021
  • Hospodaření 2021 a rámcový rozpočet 2022 – projednání a schvalování
  • Plán akcí na rok 2022
  • Doplňující volby do předsednictva ČSCHVK (1 člen) a Rady Plemenné knihy (1 člen)
  • Volba delegátů na VH ASCHK
  • Projednání návrhu na úpravu stanov a schválení dokumentů ČSCHVK
  • Projednání případu Výstavy Velšských plemen pony a cob v Plasech a diskuze na sociální síti
  • Diskuze a různé
  • Oběd průběžně.

Žádáme členy, aby případné podněty, stížnosti či žádosti zaslali oficiálně e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví pozvánky do 25. března 2022.
Zároveň připomínáme, že je nutné do 31. března 2022 uhradit členské příspěvky.
Těšíme se na viděnou!