Menu Zavřeno

Časté dotazy

Uvítáme Vaše náměty na nové příspěvky do rubriky Časté dotazy. Myslíte-li si, že zde chybí odpověď na nějaký důležitý chovatelský problém, nebo zde ani nikde jinde nemůžete najít odpověď na nějaký Váš dotaz, tak nás prosím kontaktuje e-mailem na info@welsh-cz.cz. Předem Vám moc děkujeme.

Do české Plemenné knihy může být zapsán hřebec sekce A, B, C a D za dodržení podmínek Řádu plemenné knihy (ŘPK) a s prokazatelným původem až do mateřské plemenné knihy ve Velké Británii. Hřebec WPBR za dodržení podmínek ŘPK a s původem alespoň do čtvrté generace předků.

a) Můj hřebec již má udělený výběr pro plemenitbu v jiné evropské plemenné knize velšských plemen pony a kob: Takový hřebec může být zapsán pro plemenitbu v ČR ve smyslu prodloužení výběru, pod podmínkou doložení všech náležitostí majitelem. Výběr hřebce definitivně schvaluje Rada PK.

b) Můj hřebec ještě nemá udělen výběr v žádné plemenné knize velšských plemen pony a kob a v daném roce dovrší alespoň 3 let věku: Pak je možný
•individuální výběr (pouze čistokrevné sekce A, B, C, D),
•či celostátní výběr (hřebci A, B, C, D, WPBR).

INDIVIDUÁLNÍ VÝBĚR Hřebci čistokrevných sekcí (A, B, C, D) mohou být od roku 2006 hodnoceni při individuálním výběru (např. u majitele doma, není třeba s hřebcem cestovat na celostátní výběr). Posouzení hřebce sekce A, B, C nebo D při individuálním výběru provádí veterinární lékař a inspektor chovu koní. Možné hodnocení: 1. chovný ZPK, 2. nechovný. Inspektoři do Popisových listů zapisují bodová hodnocení. Na individuálním jsou výběru možná pouze dvě výše uvedená hodnocení. Pokud inspektor chovu koní posoudí hřebce jako „Chovný ZPK“, majitel dále zajistí:

  • Osvědčení veterinárního lékaře, a to na předtištěném formuláři (tj. „Zpráva o veterinárním vyšetření koně“ v sekci ke stažení nebo na požádání u ASCHK ČR);
  • 5 fotografií min. formátu 10 x 15 cm, se zřetelným a úplným vyobrazením dotyčného hřebce: 1. z levého boku (v zootechnickém postoji), 2. z pravého boku (v zootechnickém postoji), 3. zezadu, 4. zepředu a 5. detail hlavy z profilu a
  • Genetický typ (adresy laboratoří pro stanovení genetického typu najdete na našem webu).

V případě neshody mezi hodnocením hřebce provedeným inspektorem chovu koní a veterinárním lékařem platí nižší hodnocení. Osvědčení veterinárního lékaře, fotografie a protokol o DNA typu zvířete zašle majitel nebo inspektor chovu koní společně s kopií původu hřebce na adresu ASCHK ČR s uvedením žádosti o licentaci hřebce pro PK velšských plemen pony a kob a adresou majitele hřebce. Zápis hřebce do ZPK není konečnou stanicí. Od tří let výše se každý hřebec může kdykoliv ze ZPK dostat do HPK pod podmínkou splnění níže uvedených podmínek či splnění podmínek akceleračního programu jiným způsobem (např. přes potomstvo, vlastní sportovní výkonnost, sportovní výkonnost potomstva…). Po splnění podmínek o přepis do HPK žádá majitel.

CELOSTÁTNÍ VÝBĚR Čistokrevný hřebec (sekce A, B, C a D) může na celostátním výběru získat jedno ze tří následujících hodnocení: 1. chovný HPK (Hlavní plemenná kniha), 2. chovný ZPK (Základní plemenná kniha), 3. nechovný. Hřebec WPBR může získat pouze jedno ze dvou hodnocení: 1. chovný HPK, 2. nechovný. Hřebec, kterému je udělen výběr pro HPK, získává automaticky nárok na akcelerační program (AP). Hřebec v Hlavní plemenné knize proto získává označení „HPK-AP“. Majitelé hřebců vybraných na celostátním výběru hřebců dodají na ASCHK ČR protokol o stanoveném genetickém typu hřebce (pokud neměli licenci již předtím). Výběr hřebce definitivně schvaluje Rada PK. Další info najdete také na stránce Plemenní hřebci.

Klisnu můžete v české PK nechat uchovnit nejdříve v roce, kdy dovrší 3 let. Klisna sekce A, B, C, D nebo WPBR může být zapsána do Plemenné knihy (PK):
•při individuálním zápisu
•na kterémkoli svodu klisen
•nebo na určeném svodu klisen velšských plemen

INDIVIDUÁLNÍ ZÁPIS ČI SVOD KLISEN (který není určeným svodem klisen velšských plemen, tzn. není přítomen delegát Rady PK)
Individuální zápis klisny můžete nechat provést například u vás doma. Je potřeba pouze kontaktovat inspektora provádějícího označování koní ze seznamu uvedeném na našem webu a domluvit si s ním návštěvu u vás. Nebo je možné navštívit kterýkoliv svod klisen ve vašem okolí.
Možné hodnocení klisny: 1. chovná ZPK (základní plemenná kniha) nebo 2. nechovná. V případě neshody mezi hodnocením klisny provedeným inspektorem chovu koní a veterinárním lékařem platí nižší hodnocení. Pokud inspektor chovu koní posoudí klisnu jako „Chovná ZPK“, majitel dále zajistí osvědčení veterinárního lékaře („zpráva o veterinárním vyšetření koně“), a to na předtištěném formuláři nebo na požádání u ASCHK ČR. Osvědčení veterinárního lékaře zašle inspektor či majitel společně s kopií původu klisny na ASCHK ČR s uvedením: Źádost o zápis klisny do PK velšských plemen pony a kob + adresa majitele klisny. Klisna zapsaná v ZPK se v kterémkoli věku může dostat do HPK, pod podmínkou, že k tomu splní podmínky, viz níže.

URČENÝ SVOD KLISEN VELŠSKÝCH PLEMEN
Na určený svod se přihlásíte pomocí on-line přihlášky zveřejněné na našem webu vždy zhruba měsíc před danou akcí.
Možné hodnocení klisny na určeném svodu klisen VP:  1. chovná HPK, 2. chovná ZPK, 3. nechovná. Výběr klisny definitivně schvaluje Rada PK. Klisny s doporučením „chovná HPK“ mohou ve věku 3-4 let být na určeném svodu doporučeny pro akcelerační program (AP) na základě exteriéru. Označení:  „HPK-AP (exteriér M)“. Na základě exteriéru se klisna do AP může dostat pouze ve 3-4 letech, ale do HPK v jakémkoli věku. Do AP se klisna může dostat dále jinými způsoby i ve vyšším věku (díky potomstvu, vlastní sportovní výkonnosti, sportovní výkonnosti potomstva atd.).

V případě, že se jedná o dospělého ponyho/koně, který má prokazatelně min. 12,5% velšské krve (VK) a už byl změřený a popsaný inspektorem chovu koní, stačí, když podáte na Radu PK velšských plemen jednoduchou žádost o zápis do PK velšských plemen s uvedením údajů o koni (jméno, číslo, otec a matka) a údajů majitele (jméno, adresa). Jednou z podmínek je i to, že je známý otec ponyho/koně. ČSCHVK nepodporuje černou plemenitbu, která je v ČR protizákonná. ČSCHVK Vám poté pošle kladné rozhodnutí Rady PK. Rozhodnutí zašle i na ÚEK do Slatiňan, kde si Vy následně zažádáte o změnu zápisu ponyho. Uhradíte pouze náklady Ústřední evidence koní.

Jaká jsou pravidla výstavnictví velšských plemen pony a kob?

Pravidla pro posuzovatele, stevardy, hlasatele a vystavovatele (pdf, platnost od roku 2015)
Pravidla výstavnictví welsh pony a cob (pdf, česky, starší verze)

Především si vždy pozorně přečtěte propozice konkrétní výstavy. Pokud Vám následně něco nebude jasné, položte svůj dotaz jejím pořadatelům.  

Jak správně předvést velše na výstavě?

Obvykle vejdou účastníci konkrétní výstavní rubriky či třídy (např.: 2-3leté/í klisny a valaši sekce D) do výstavního kruhu (ve skutečnosti obvykle klasický obdélník) dle pořadí svých účastnických čísel společně, v kroku. Třída je tedy zahájená společným předvedením, kdy celá skupina koní nejprve obejde alespoň jednou výstavní kruh v kroku (po směru hodinových ručiček). Posuzovatel většinou dá následně pokyn k zastavení celé skupiny, obvykle v jednom z rohů obdélníku.

Následuje jednotlivé naklusání účastníků (jedno kolo v klusu, opět se připojit k čekající skupině). Jakmile se individuálně v klusu předvedli všichni koně ve třídě, opět skupina společně v kroku obchází obdélník a posuzovatel určí předběžné pořadí. V tomto pořadí se koně obvykle seřadí uprostřed obdélníku.

Následuje individuální předvedení, při kterém každý kůň je předveden ve výstavním postoji, v kroku a klusu. Podrobněji: Posuzovatel si prohlédne koně ve výstavním postoji. Může vystavovateli položit nějaký dotaz (nejčastěji např.  na věk koně). Následně dá pokyn, aby odešel v kroku, obvykle podél dlouhé stěny obdélníku, ale hlavně tak, aby posuzovatel mohl posoudit koně přímo zezadu a viděl tedy, jak používá zadní končetiny. Po asi 15ti metrech se vystavovatel s koněm točí na pravou ruku a nakluše. V klusu kůň musí být veden přímo zpět k posuzovateli, ten totiž musí zhodnotit koně zepředu (zda např. končetinami nerozmetá). Pokud posuzovatel na poslední chvíli musí klusajícímu koni ustoupit, je kůň předveden správně. Stále v klusu následně vystavovatel s koněm opět zatočí na pravou ruku (tj. obvykle dozadu kolem skupiny ostatních koní, čekajících uprostřed obdélníku), až na dlouhé stěně přejde do kroku a v kroku se zařadí s koněm zpět do skupiny, dle původního předběžného pořadí. Poté, co takto byli předvedeni všichni koně ze skupiny, se obvykle opět ve skupině obchází obdélník v kroku a posuzovatel vybere konečné pořadí, ve kterém většinou koně opět nechá zařadit uprostřed obdélníku. Následuje udělení kokard, případně dalších cen. 🙂

Každý posuzovatel preferuje trochu jiný způsob práce, proto hlavně vždy pečlivě sledujte pokyny posuzovatele a přítomného ringstewarda.

V žádném případě nekupujte koně, jehož PP se teprve „vyřizuje“!!! Podle Nařízení Komise (ES) č. 504/2008, které vešlo v účinnost dnem 1. července 2009, musí být koně vybaveni průkazem před 31. prosincem roku narození daného koně, nebo během 6 měsíců od data narození podle toho, který z těchto termínů nastane později. Bez ohledu na věk každý kůň musí mít vlastní průkaz dříve, než může být prodaný. Bez průkazu se koně ani nesmí přemísťovat. Kupující tedy navíc zbytečně sám sebe vystavuje možnému postihu, odveze-li si takového koně. Vyřízení průkazu je přitom povinností chovatele! Tuto věc s prodávajícím bezpodmínečně vyřešte, než koně koupíte. Pokud Vám chce koně prodat například pouze s připouštěcím lístkem, svědčí to o nesolidnosti prodávajícího, i kdyby to byl známý chovatel či „odborník“. ČSCHVK bohužel nemůže chovatele, který takto jedná, nijak postihnout, obzvláště, zapisuje-li své koně pouze v zahraničí. V takovém případě nesou plnou odpovědnost pouze prodávající a kupující. V případě jakýchkoli nejasností nás samozřejmě můžete osobně kontaktovat, rádi se pokusíme Vám poradit.