Menu Zavřeno

Velši a KONĚ V AKCI v Pardubicích 2012

7. – 9. září 2012 se uskutečnil 14. ročník mezinárodní výstavy Koně v Akci na pardubickém Dostihovém závodišti. Podtitul tohoto ročníku zněl Něžná jízda. Přirozeně zde již tradičně nechyběla ani početná kolekce velšských pony a kobů. Více v článku po rozkliknutí.

Od pátku 7. září do neděle 9. září 2012 se uskutečnil 14. ročník mezinárodní výstavy Koně v Akci na pardubickém Dostihovém závodišti. Podtitul tohoto ročníku zněl Něžná jízda, a to jako symbol ideální úrovně partnerského vztahu koně a člověka i nynějšího odvětví chovu koní, ve kterém dívky a ženy hrají stále důležitější roli.

Přirozeně zde již tradičně nechyběla ani početná kolekce velšských pony a kobů. Zastoupené byly všechny sekce, ale nejvíce bylo welsh part-bredů, což odráží i skutečný stav v ČR. Všichni společně i nezávisle na sobě podtrhli pověstnou velšskou všestrannost tím, že se v těchto třech dnech předvedli ve všech možných disciplínách.

V pátek součástí této velké chovatelské akce byly i každoroční výkonnostní zkoušky velšských plemen, které představují jednu z možností, jak získat pro svého koně přístup k akceleračnímu programu. Bylo pár odhlášek a konaly se tak „jen“ zkoušky sedlové. Všichni zúčastnění je úspěšně složili, ale pouze jeden z nich s počtem bodů vyšším než 8,0, což je hranice pro akcelerační program. Tímto koněm byl výborně připravený čtyřletý hřebec welsh cob Bc. Kateřiny Dietiové (Goldenbay) – atraktivní palomino Arvalon Golden Meredith po Dwyfor Scooby Do. Na letošním MŠ WP&C v Hradci Králové byl Golden Meredith se svou patnáctiletou jezdkyní Pavlínou Veselou vítězem třídy Open Ridden. V pátek odpoledne se dále konala akce Koně na náměstí, kdy průvod koní ze závodiště do centra města vedla Lady Godiva a i velši v průvodu na sebe poutali pozornost.

V rámci Koní v Akci se konala mimo jiné také Módní přehlídka a velšské osazenstvo se na přání organizátorů obléklo relativně odvážně. Byly vidět krásné dvojice a velký dojem dělali třeba osmnáctiletý plemeník sekce B v majetku manželů Kašparových (Karlen) Moorkieker Gawain (po Downland Goldflake) a jeho syn Karlen Amadeus se svými mladými jezdkyněmi. Ohlas vyvolala i trojice welsh part-bredů ze stáje Deštná paní Ivy Novákové. Nepřehlédnutelnou tečku průvodu pak tvořil velšský kob Limetree Invasion (po Menai Countryman) s jezdcem Ladislavem Procházkou (Vinium), který byl poněkud netradičně oblečen ve skotském kiltu. Ten, jak za burácejícího jásotu tribun krátce ukázal, skutečně nosil, jak se dle zvyklosti patří.

Konaly se soutěže vozatajské i skokové a ani při jedné velši nechyběli, ale závěr Koní v akci obstaraly dostihy v cílové rovině. Bylo jich v neděli celkem pět, a to na čtvrt míle. Do dostihu poníků nastoupili především právě velšští poníci a jejich part-bredi. Pro první místo v této Ceně poníků si dojela Lenka Bukovská na čtrnáctiletém plavém valachovi Falko (po Gwenllan Ben) v majetku pana Miroslava Hladíka. Falka byla ostatně radost vidět po celý víkend, jak je prezentován na ruce, pod sedlem i v zápřeži, stejně jako valná většina ostatních reprezentantů welsh pony a cob. Koně v Akci jsou ovšem také  dobrou příležitostí ke shledání se s chovateli i příznivci velšských plemen a především v sobotu večer bylo pod společným stanem ČSCHVK a Czech Irish Cob Society rušno, sešlo se zde v jednu chvíli více než padesát lidí. Díky slunečnému počasí se pak výstava setkala i s velkým diváckým ohlasem a myslíme, že velši jako vždy svou využitelností a krásou udělali velice pozitivní dojem – však jiný tato úžasná plemena snad ani udělat nemohou.

Velký dík všem, kteří obětovali vlastní čas, peníze i úsilí, aby se aktivně zúčastnili tohoto náročného víkendu!

FOTOGALERIE

Koně v Akci – článek Jezdectví 

Fotogalerie Koní v Akci – Jezdectví

Jedna z dvojic v soutěži spřežení (sekce A + ČSP (WPBR) – video)