Menu Zavřeno

Registrace do WPCS po Brexitu

Po odchodu Velké británie z EU nemůže nadále WPCS vydávat passporty pro koně narozené na území členských států EU. WPCS k tomuto problému vydala následující prohlášení. ČSCHVK v současnosti projednává podrobnosti a možnosti zjednodušení zápisu koní, kteří byli doposud zapsáni pouze v britské WSB do české PK velšských koní. O podrobnostech budeme informovat.

„Prohlášení WPCS v reakci na dotazy mimobritských chovatelů velšských pony, kob a wpbr. Po odchodu Spojeného království z EU po Brexitu není společnost Welsh Pony and Cob Society schopna legálně vystavit passporty pro koně narozené v zemích členských států EU. Nicméně, v zájmu těchto členů WPCS a chovatelů, kteří si přejí nadále podporovat mateřskou PK a zajistit shromažďování čistokrevného genofondu pro budoucí generace, společnost pracuje na možnosti těmto chovatelům pokračovat v registraci jejich odchovů. Společnost průběžně diskutuje s velšskou vládou jako zákonodárcem v oblasti passportů o hledání způsobů, jak umožnit pokračování registrace a zapisování zvířat chovaných mimo Velkou Británii do WSB. WPCS soucítí s chovateli, kteří by v těchto nejistých dobách chtěli rychle odpovědi na jejich dotazy a chce je ujistit, že vyvíjí veškeré úsilí k nalezení cesty vpřed. Oznámení bude zveřejněno, jakmile bude dohodnuta proveditelnost, praktické a právní aspekty. Do té doby by chovatelé v zemích EU měli registrovat své velšské poníky, koby a partbredy u lokálních společností v zemi jejich původu.“