Menu Zavřeno

Regionální výstava v Německu s českou účastí

V německém Bádensku-Württembersku se 8. 7. 2012 konala regionální výstava velšských plemen. Zúčastnilo se jí asi 60 zvířat všech sekcí a posuzoval pan Dai Harris z hřebčína Pennal. Výstavy se zúčastnili i hřebci Bernard a Horeb JD v majetku českého hřebčína Amerika. Více po rozkliknutí aktuality.

Dne 8. července 2012 se konala v Bádensku-Württembersku, jedné ze 16 spolkových zemí Německa (10,7 mil obyvatel), regionální výstava velšských plemen. Zúčastnilo se jí zhruba 60 koní všech sekcí, především klisen a hříbat (téměř 40). Posuzovatelem chovatelské části byl pan Dai Harris z britského hřebčína Pennal, chovatel a posuzovatel sekcí C a D.

Výstavy se zúčastnili i dva plemenní hřebci v majetku manželů Rotových, hřebčín Amerika. V sekci A to byl mladý 3-letý Bernard (po Marrenk’s Daryl), který měl v třídě plemenných hřebců jediného soupeře, 19-letého známého a osvědčeného hřebce Ywan (po Nachtegaal’s Captain). Oba hřebci pocházejí z holandského chovu a jsou představiteli dvou různých typů velšského horského pony, a tak nebylo rozhodování zřejmě jednoduché. Nakonec zvítězil krásný palomino Bernard, který se poté stal i rezervním šampiónem sekce A za klisnou stejného typu Langvennen Nina Simone (po Langevoren Reuben), rovněž z holandského chovu. Ninu Simone pan Harris následně zvolil i rezervní šampiónkou dne. 

V sekci D se zúčastnil velmi pěkný a známý hřebec manželů Rotových Horeb JD. Šampiónem sekce D se stal hřebec Deroks Mister Milton (po Menai Sparkling Magic) a rezervním šampionem klisna Majestic Eternity (po Cobtain Aladin).

Celkovým šampiónem dne se stal Deroks Mister Milton (sekce D).

Gratulujeme hřebčínu Amerika k umístění!