Menu Zavřeno

Nové informace k zápisu koní po Brexitu

Po odchodu Velké Británie z EU WPCS již není oprávněna vydávat průkazy pro koně narozené ve státech evropské unie. Vzhledem k tomu, že WPCS má mnoho členů v rámci EU, kteří chtějí i nadále registrovat své odchovy v mateřské PK, WPCS spustila nový registr, který toto umožní. Již dříve v rámci WPCS fungovaly dodatečné registry pro zahraniční zvířata jako OS register a IA (respektive IR) register. Nový OR (Overseas Register) bude fungovat na podobném principu jako doposud fungoval IR. Bohužel způsob registrace bude složitější a potomky zvířat v OR registru už nebude možné zapsat do plného registru WSB ani po jejich přesunu zpět do GB (což dřívější OS registr umožňoval).
Zápis do OR registru bude zcela dobrovolný, vhodný pro ty, kdo chtějí pokračovat v odkazu mateřské PK. Vzhledem k tomu, že WSB bude pro zápis do OR registru uznávat lokální licence hřebců a vyžadovat list s popisem od místních pověřených osob a samozřejmě passport vydaný v zemi narození, získají tím lokální PK status mezinárodně uznávaných organizací. Tedy nebude problém prodat do zahraničí poníka, který bude mít pouze české PP.

Zvíře zapsané v GB tedy bude mít:

 • průkaz (passport) vydaný v zemi narození poníka
 • zootechnický certifikát s popisem a kódem mikročipu (europassport vydaný lokální PK toto zahrnuje)
 • Overseas Registration Certificate (certifikát o zámořské registraci), který vydá WPCS pouze koním, které splňují všechny podmínky pro zápis

Jak by to mělo fungovat v praxi:

WPCS se snaží aby celý proces byl naprosto online a bezpapírový

 1. Chovatel získá passport pro své zvíře ve své zemi (ideálně od PK welsh pony a cob, ale není nezbytně nutné)
 2. Chovatel naskenuje následující stránky passportu čitelně:
  – první stránku, kd bude registrační číslo a UELN
  – rodokmen s registračními čísly
  – stránku s grafickým popisem
  – pokud nemá passport od dceřinné společnosti pak musí poslat ještě potvrzení o vlastnictví (nebo o pronájmu) matky zapisovaného hříběte, připouštěcí lístek nebo potvrzení o vlastnictví otce, potvrzení o licenci otce
 3. Chovatel pošle tyto naskenované stránky emailem do WPCS a zaplatí registrační poplatek online na webu WPSC
 4. Chovatel se přihlásí svým přihlašovacím jménem na webu WPCS a vyplní zde formulář o narození
 5. WPCS potvrdí registraci a zanese hříbě do své databáze, vytvoří svoje rgistrační číslo pro zahraniční registraci
 6. Pracovník kancelář WPCS zašle dokument Overseas Registration E-Certificate ve formátu PDF k naformátování
 7. Tyto dokumenty budou označeny vodoznakem a zajištěny proti falšování
 8. WPCS zašle upravený dokument emailem chovateli, který si jej může takto uchovat, nebo vytisknout na A formát a vložit do passportu
 9. Na druhé straně certifikátu bude rodokmen koně
 10. Pokud bude chovatel či majitel chtít zpracovat změnu majitele, opět se přihlásí na webu WPCS a změna proběhne on-line po zaplacení poplatku

Pro přehled diagram křížení registrů v Evropě:
IA × OR = OR
IR × IR = OR
OR × OR = OR
OR × WM nebo WS (export z GB) = OR
WM × WS (export z GB) = OR

Diagram křížení v GB:
IA nebo IR × OR = IR
OR × OR = IR
OR × WM nebo WS = IR


Registrační poplatek za registraci v roce narození bude 25 liber a registrace později než v roce narození bude 50 liber
Všechny ostatní podmínky zápisu jako například DNA klisen před prvním použitím v chovu a DNA hřebců stále platí. Licence hřebce v GB není nutná, k zápisu stačí licence hřebce v dané zemi.