Menu Zavřeno

Jaká jsou pravidla výstavnictví velšských plemen pony a kob? Jak správně předvést velše na výstavě?

Jaká jsou pravidla výstavnictví velšských plemen pony a kob?

Pravidla pro posuzovatele, stevardy, hlasatele a vystavovatele (pdf, platnost od roku 2015)
Pravidla výstavnictví welsh pony a cob (pdf, česky, starší verze)
Pravidla výstavnictví velšských plemen mateřské WP&CS (pdf, anglicky)
Pravidla výstavnictví velšských plemen WP&CS Aus. (pdf, anglicky – užitečné fotografie vhodných ohlávek, uzdeček, ilustrace vhodných účesů pro leading rein, apod.)

Především si vždy pozorně přečtěte propozice konkrétní výstavy. Pokud Vám následně něco nebude jasné, položte svůj dotaz jejím pořadatelům.  


Jak správně předvést velše na výstavě?

Obvykle vejdou účastníci konkrétní výstavní rubriky či třídy (např.: 2-3leté/í klisny a valaši sekce D) do výstavního kruhu (ve skutečnosti obvykle klasický obdélník) dle pořadí svých účastnických čísel společně, v kroku. Třída je tedy zahájená společným předvedením, kdy celá skupina koní nejprve obejde alespoň jednou výstavní kruh v kroku (po směru hodinových ručiček). Posuzovatel většinou dá následně pokyn k zastavení celé skupiny, obvykle v jednom z rohů obdélníku.

Následuje jednotlivé naklusání účastníků (jedno kolo v klusu, opět se připojit k čekající skupině). Jakmile se individuálně v klusu předvedli všichni koně ve třídě, opět skupina společně v kroku obchází obdélník a posuzovatel určí předběžné pořadí. V tomto pořadí se koně obvykle seřadí uprostřed obdélníku.

Následuje individuální předvedení, při kterém každý kůň je předveden ve výstavním postoji, v kroku a klusu. Podrobněji: Posuzovatel si prohlédne koně ve výstavním postoji. Může vystavovateli položit nějaký dotaz (nejčastěji např.  na věk koně). Následně dá pokyn, aby odešel v kroku, obvykle podél dlouhé stěny obdélníku, ale hlavně tak, aby posuzovatel mohl posoudit koně přímo zezadu a viděl tedy, jak používá zadní končetiny. Po asi 15ti metrech se vystavovatel s koněm točí na pravou ruku a nakluše. V klusu kůň musí být veden přímo zpět k posuzovateli, ten totiž musí zhodnotit koně zepředu (zda např. končetinami nerozmetá). Pokud posuzovatel na poslední chvíli musí klusajícímu koni ustoupit, je kůň předveden správně. Stále v klusu následně vystavovatel s koněm opět zatočí na pravou ruku (tj. obvykle dozadu kolem skupiny ostatních koní, čekajících uprostřed obdélníku), až na dlouhé stěně přejde do kroku a v kroku se zařadí s koněm zpět do skupiny, dle původního předběžného pořadí. Poté, co takto byli předvedeni všichni koně ze skupiny, se obvykle opět ve skupině obchází obdélník v kroku a posuzovatel vybere konečné pořadí, ve kterém většinou koně opět nechá zařadit uprostřed obdélníku. Následuje udělení kokard, případně dalších cen. 🙂

Každý posuzovatel preferuje trochu jiný způsob práce, proto hlavně vždy pečlivě sledujte pokyny posuzovatele a přítomného ringstewarda.