Menu Zavřeno

Jak na MŠ WP&C probíhají zápisy klisen a licentace hřebců?

Výběr hřebců do plemenitby (licentace) na MŠ WP&C

Výběr hřebců do plemenitby v rámci české PK probíhá jako součást výstavy a sestává ze tří částí:

• Hřebce necháte vyšetřit přítomným veterinárním lékařem

Veterinární lékař zkontroluje hřebce, zda je zdravý, bez vad a způsobilý pro plemenitbu a vyznačí to do „Zprávy o veterinárním vyšetření koně.“

• Hřebce předvedete v příslušné výstavní rubrice

Posuzovatel přímo v kruhu posoudí typ, exteriér a mechaniku pohybu hřebce, samozřejmě i v porovnání s ostatními účastníky, a hned při sestavení pořadí v rubrice sdělí ringstevardovi, zda dává nebo nedává doporučení pro výběr do plemenitby. Hřebec získá jedno ze tří doporučení: nevybrán, ZPK nebo HPK – AP. Hřebec WPBR může získat pouze doporučení nevybrán nebo HPK – AP.

• Hřebce necháte změřit a popsat přítomným inspektorem chovu koní

Inspektor chovu koní, který je na výstavě přítomen na vyhrazeném místě mimo výstavní kruhy, hřebce změří (KVH, obvod holeně atd.) a popíše (typ, exteriér, mechanika pohybu) do „Popisového listu“. Při těchto úkonech bude přítomný i jeden z členů licentační komise, delegovaný Radou PK.

Posuzovatel, veterinární lékař, inspektor chovu koní a člen licentační komise tvoří dohromady Licentační komisi MŠ WP&C. Výběr hřebce definitivně schvaluje Rada PK. Ta po skončení výstavy zpravidla pouze zkontroluje, zda vše proběhlo podle pravidel Řádu PK a respektuje doporučení Licentační komise.

Hřebec 3letý a starší, který již dříve byl vybrán do plemenitby pro ZPK, se v jakémkoli věku může na MŠ dostat do HPK – AP, doporučí-li to posuzovatel při posuzování hřebce ve výstavní rubrice. Výběr pak definitivně schvaluje Rada PK. Takový hřebec nemusí být na MŠ znovu popsaný/změřený inspektorem či veterinárně vyšetřen. Podrobná pravidla pro licentaci naleznete v Řádu PK velšských plemen pony a kob, rovněž ke stažení na stránce Řád PK (AP).

Zápis klisen do plemenné knihy na MŠ WP&C

Zápis klisen do české plemenné knihy (PK) probíhá jako součást výstavy a sestává ze tří částí:

• Klisnu necháte vyšetřit přítomným veterinárním lékařem

Veterinární lékař zkontroluje klisnu, zda je zdravá a bez vad.

• Klisnu předvedete v příslušné výstavní rubrice

Posuzovatel přímo v kruhu posoudí typ, exteriér a mechaniku pohybu klisny, samozřejmě i v porovnání s ostatními účastnicemi, a hned při sestavení pořadí v rubrice sdělí ringstevardovi jedno ze tří doporučení: ZPK, HPK nebo HPK – AP (exteriér M). Doporučení HPK – AP (exteriér M) mohou získat pouze 3-4leté klisny.

• Klisnu necháte změřit a popsat přítomným inspektorem chovu koní

Inspektor chovu koní, který je na výstavě přítomen na vyhrazeném místě mimo výstavní kruhy, klisnu změří a popíše do „Popisového listu“. Zápis klisny definitivně schvaluje Rada PK. Ta po skončení výstavy zpravidla pouze zkontroluje, zda vše proběhlo podle pravidel Řádu PK, a respektuje doporučení dané na výstavě.

Klisna 3-4letá, která již dříve byla zapsaná do ZPK), se na MŠ může dostat do HPK  nebo HPK – AP (exteriér M) a 5letá a starší do HPK, doporučí-li to posuzovatel při posuzování klisny ve výstavní rubrice. Zápis pak definitivně schvaluje Rada PK. Taková klisna tedy nemusí být na MŠ znovu popsaná a změřená inspektorem či veterinárně vyšetřena. Podrobná pravidla pro zápis naleznete v Řádu PK velšských plemen pony a kob, rovněž ke stažení na stránce Řád PK (AP).

Registrace a čipování hříbat na MŠ WP&C

Registrace a čipování hříbat probíhají během výstavy, ale ne jako její součást.

Hříbě necháte popsat (barva, odznaky, víry apod.) do „Hlášenky o narození hříběte“ (součást českého připouštěcího lístku – nezapomeňte vzít s sebou) a očipovat inspektorem chovu koní, který je na výstavě přítomen na vyhrazeném místě mimo výstavní kruhy. A to někdy v průběhu dne, dle časových možností Vaších a inspektora.

Poznámky
U klisen a hřebců nezapomeňte mít u veterinárního vyšetření a popisu inspektorem s sebou jejich Průkaz koně. PK = Plemenná kniha, ZPK = Základní plemenná kniha, HPK = Hlavní plemenná kniha, HPK – AP = Hlavní plemenná kniha + Akcelerační program (hřebci), HPK – AP (exteriér M) = Hlavní plemenná kniha + Akcelerační program (exteriér Mladých – klisny).