Menu Zavřeno

Chci uchovnit svou klisnu pro českou plemennou knihu. Jak na to?

Klisnu můžete v české PK nechat uchovnit nejdříve v roce, kdy dovrší 3 let. Než s ní začnete chovat v české PK, uchovnit ji nemusíte. Klisna sekce A, B, C, D nebo WPBR může být zapsána do Plemenné knihy (PK):
•při individuálním zápisu
•na kterémkoli svodu klisen
•nebo na určeném svodu klisen velšských plemen

INDIVIDUÁLNÍ ZÁPIS ČI SVOD KLISEN (který není určeným svodem klisen velšských plemen, tzn. není přítomen delegát Rady PK)
Individuální zápis klisny můžete nechat provést například u Vás doma, odpadá tak mimo jiné nutnost s klisnou cestovat. Možné hodnocení klisny: 1. chovná ZPK (základní plemenná kniha) nebo 2. nechovná. V případě neshody mezi hodnocením klisny provedeným inspektorem chovu koní a veterinárním lékařem platí nižší hodnocení. Pokud inspektor chovu koní posoudí klisnu jako „Chovná ZPK“, majitel dále zajistí osvědčení veterinárního lékaře („práva o veterinárním vyšetření koně“), a to na předtištěném formuláři nebo na požádání u ASCHK ČR. Osvědčení veterinárního lékaře zašle inspektor či majitel společně s kopií původu klisny na ASCHK ČR s uvedením: Źádost o zápis klisny do PK velšských plemen pony a kob + adresa majitele klisny. Klisna zapsaná v ZPK se v kterémkoli věku může dostat do HPK, pod podmínkou, že k tomu splní podmínky, viz níže.

URČENÝ SVOD KLISEN VELŠSKÝCH PLEMEN (např. při MŠ WP&C ČSCHVK nebo na Národní výstavě WP&C SCHWPC)
Možné hodnocení klisny na určeném svodu klisen VP:  1. chovná HPK, 2. chovná ZPK, 3. nechovná. Výběr klisny definitivně schvaluje Rada PK. Klisny s doporučením „chovná HPK“ mohou ve věku 3-4 let být na určeném svodu doporučeny pro akcelerační program (AP) na základě exteriéru. Označení:  „HPK-AP (exteriér M)“. Na základě exteriéru se klisna do AP může dostat pouze ve 3-4 letech, ale do HPK v jakémkoli věku. Do AP se klisna může dostat dále jinými způsoby i ve vyšším věku (díky potomstvu, vlastní sportovní výkonnosti, sportovní výkonnosti potomstva atd.).