Menu Zavřeno

Chci si koupit welsh ponyho/coba s PP. Prodávající tvrdí, že se papíry (ČR: průkaz koně, GB: zelený passport) teprve vyřizují. Mám si koně koupit?

V žádném případě nekupujte koně, jehož PP se teprve „vyřizuje“!!! Podle Nařízení Komise (ES) č. 504/2008, které vešlo v účinnost dnem 1. července 2009, musí být koně vybaveni průkazem před 31. prosincem roku narození daného koně, nebo během 6 měsíců od data narození podle toho, který z těchto termínů nastane později. Bez ohledu na věk každý kůň musí mít vlastní průkaz dříve, než může být prodaný. Bez průkazu se koně ani nesmí přemísťovat. Kupující tedy navíc zbytečně sám sebe vystavuje možnému postihu, odveze-li si takového koně. Vyřízení průkazu je přitom povinností chovatele! Tuto věc s prodávajícím bezpodmínečně vyřešte, než koně koupíte. Pokud Vám chce koně prodat například pouze s připouštěcím lístkem, svědčí to o nesolidnosti prodávajícího, i kdyby to byl známý chovatel či „odborník“. ČSCHVK bohužel nemůže chovatele, který takto jedná, nijak postihnout, obzvláště, zapisuje-li své koně pouze v zahraničí. V takovém případě nesou plnou odpovědnost pouze prodávající a kupující. 

V případě jakýchkoli nejasností nás samozřejmě můžete osobně kontaktovat, rádi se pokusíme Vám poradit.

Se zápisem u britské WPCS Vám může poradit také SCHWPC.