Menu Zavřeno

Chci nechat licentovat svého hřebce pro plemenitbu v české PK. Jak na to?

Do české Plemenné knihy může být zapsán hřebec sekce A, B, C a D za dodržení podmínek Řádu plemenné knihy (ŘPK) a s prokazatelným původem až do mateřské plemenné knihy ve Velké Británii. Hřebec WPBR za dodržení podmínek ŘPK a s původem alespoň do čtvrté generace předků.

a)      Můj hřebec již má udělený výběr pro plemenitbu v jiné evropské plemenné knize velšských plemen pony a kob: Takový hřebec může být zapsán pro plemenitbu v ČR ve smyslu prodloužení výběru, pod podmínkou doložení všech náležitostí majitelem. Výběr hřebce definitivně schvaluje Rada PK.

b)      Můj hřebec ještě nemá udělen výběr v žádné plemenné knize velšských plemen pony a kob a v daném roce dovrší alespoň 3 let věku: Pak je možný

•individuální výběr (pouze čistokrevné sekce A, B, C, D),

•či celostátní výběr (hřebci A, B, C, D, WPBR).

INDIVIDUÁLNÍ VÝBĚR
Hřebci čistokrevných sekcí (A, B, C, D) mohou být od roku 2006 hodnoceni při individuálním výběru (např. u majitele doma, není třeba s hřebcem cestovat na celostátní výběr). Posouzení hřebce sekce A, B, C nebo D při individuálním výběru provádí veterinární lékař a inspektor chovu koní. Možné hodnocení: 1. chovný ZPK, 2. nechovný. Inspektoři do Popisových listů zapisují bodová hodnocení, ta jsou ale u velšů již několik let orientační, oficiálně jsou na individuálním výběru možná pouze dvě výše uvedená hodnocení.

Pokud inspektor chovu koní posoudí hřebce jako „Chovný ZPK“, majitel dále zajistí: • Osvědčení veterinárního lékaře, a to na předtištěném formuláři (tj. „Zpráva o veterinárním vyšetření koně“ ke stažení ZDE nebo na požádání u ASCHK ČR); • 5 fotografií min. formátu 10 x 15 cm, se zřetelným a úplným vyobrazením dotyčného hřebce: 1. z levého boku (v zootechnickém postoji), 2. z pravého boku (v zootechnickém postoji), 3. zezadu, 4. zepředu a 5. detail hlavy z profilu a • Genetický typ (adresy laboratoří pro stanovení genetického typu viz Plemenní hřebci). V případě neshody mezi hodnocením hřebce provedeným inspektorem chovu koní a veterinárním lékařem platí nižší hodnocení. Osvědčení veterinárního lékaře, fotografie a protokol o DNA typu zvířete zašle majitel nebo inspektor chovu koní společně s kopií původu hřebce na adresu ASCHK ČR s uvedením žádosti o licentaci hřebce pro PK velšských plemen pony a kob a adresou majitele hřebce.

Zápis hřebce do ZPK není konečnou stanicí. Od tří let výše se každý hřebec může kdykoliv ze ZPK dostat do HPK pod podmínkou splnění níže uvedených podmínek či splnění podmínek akceleračního programu jiným způsobem (např. přes potomstvo, vlastní sportovní výkonnost, sportovní výkonnost potomstva…). Po splnění podmínek o přepis do HPK žádá majitel.

CELOSTÁTNÍ VÝBĚR
Čistokrevný hřebec (sekce A, B, C a D) může na celostátním výběru (tj. při MŠ WP&C) získat jedno ze tří následujících hodnocení: 1. chovný HPK (Hlavní plemenná kniha), 2. chovný ZPK (Základní plemenná kniha), 3. nechovný. Hřebec WPBR může získat pouze jedno ze dvou hodnocení:  1. chovný HPK, 2. nechovný.

Hřebec, kterému je udělen výběr pro HPK, získává automaticky nárok na akcelerační program (AP). Hřebec v Hlavní plemenné knize proto získává označení „HPK-AP“. Majitelé hřebců vybraných na celostátním výběru hřebců dodají na ASCHK ČR protokol o stanoveném genetickém typu hřebce (pokud neměli licenci již předtím). Výběr hřebce definitivně schvaluje Rada PK.

Další info najdete také na stránce Plemenní hřebci.