Menu Zavřeno

Aktuální ročník

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob se v roce 2019 konal v sobotu 22. června 2019 (výstavní rubriky) a v neděli 23. června 2019 (výkonnostní zkoušky, sportovní část, speciální rubriky).

Posuzovatelé 2019:

Uzávěrka přihlášek na oba dva dny: 7. června 2019.

Tato výstava je zároveň celostátním výběrem hřebců pro plemenitbu a celostátním svodem klisen. Rovněž je možnost čipování hříbat.

Propozice (pdf): sobota 22.6. …, neděle 23.6. …


Výsledky 2018 – sobota 

Děkujeme všem za velmi vydařený ročník ! 🙂


Veterinární podmínky 2019

  • Každý kůň musí být doprovázený svým vlastním, platným průkazem (passportem) koně, kromě hříbat pod matkou.
  • Každý kůň musí být v imunitě proti chřipce (influenze) koní. Poslední vakcinace nejpozději 7 dní před MŠ. Stačí i první dvě, pak ovšem nesmí být překročen třetí termín. Hříbata pod matkou plné očkování mít nemusí.
  • Každý kůň od 12 měsíců stáří (1 rok) musí být vyšetřen na infekční anémii koní (AIE) s negativním výsledkem. Vyšetření v den MŠ nesmí být starší než 12 měsíců.
  • V den MŠ každý kůň musí úspěšně projít veterinární přejímkou, aby se mohl zúčastnit svodu či výstavní části. Tzn., že jeho dokumenty (průkaz koně) se záznamy o očkování a vyšetření musí být předloženy na prezentaci přítomnému veterinárnímu lékaři.
  • Kůň pocházející z členské země EU musí mít veterinární osvědčení TRACES, vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití (týká se zahraničních vystavovatelů).